Weblog Ophrys - Ellen Meeuwsen
Wijzigingswet Financiële Markten 2012

Nog 14 dagen en dan beginnen we alweer aan een nieuw jaar. Ook per 1 januari 2012 worden er weer een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Wft. Voor zover u het nog niet eerder heeft gelezen in onze nieuwsbrief zetten we onderstaand we wijzigingen nog kort op een rijtje.


Pensioenvergunning

Voor 1 februari 2012 moeten alle kantoren die willen blijven adviseren en bemiddelen in 2e pijler pensioenproducten en verzekerde DGA-regelingen de nieuwe deelvergunning Pensioen aanvragen. Voor het verkrijgen van deze deelvergunning zijn geen diploma’s gelijkgesteld, wat betekent dat u of een studie moet volgen, of een EVC-procedure moet starten. Indien u opteert voor de nieuwe deelvergunning en dit voor 1 februari 2012 heeft aangegeven bij de AFM moet u vervolgens voor 1 juli 2012 een bewijs van inschrijving en betalingsbewijs voor studie of EVC-procedure overleggen. Vervolgens moet u voor 1 januari 2014 het benodigde diploma hebben behaald.

 

Indien u niet opteert voor de nieuwe penisoenvergunning behoeft u geen actie te ondernemen richting de AFM maar moet u wel voor 1 mei 2012 afscheid nemen van uw pensioenportefeuille. U mag vanaf 1 januari 2012 geen advies en/of beheersactiviteiten meer verrichten!

 

Over de nieuwe deelvergunning pensioen heeft u in november 2011 reeds een brief ontvangen van de AFM en communicatie verloopt via het digitaal loket. 

 

Passende provisie verder uitgebreid 

De regels voor passende provisie golden tot op heden alleen voor complexe producten, hypotheken, uitvaartverzekeringen en betalingsbeschermers. Vanaf 1 januari 2012 wordt deze regeling ook van kracht voor zakelijke -en particuliere schadeverzekeringen incl. arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

 

Passende directe beloning

De beloning die u als adviseur rechtstreeks in rekening bracht aan de klant was tot op heden vrij van regels en voorwaarden. In de afgelopen periode zijn in diverse situaties excessieve directe beloningen geconstateerd met als doel de geldende regels rondom passende provisie te omzeilen. Daarom wordt vanaf 2012 ook het passendheidscriterium van toepassing op directe beloning. 

 

Volmachten

Per 1 januari 2012 komen winst- en omzetgedreven beloning kom in zijn geheel te vervallen. Er zijn alleen nog vergoedingen toegestaan die gebaseerd zijn op kwalitatieve grondslagen en de werkzaamheden die de gevolmachtigd agent uitvoert voor de aanbieders. 

 

Passieve provisietransparantie nu bij schade 

Vanaf 1 januari bent u als adviseur verplicht om klanten op hun verzoek te informeren over de door u ontvangen provisies. Daarnaast zijn bonusprovisies op schadeverzekeringen vanaf deze datum niet meer toegestaan.